PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

 

e-ISSN 2231-8534
ISSN 0128-7702

Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities

Special Issue

 

Browse Issue

 

PJSSH Vol. 32 (S1) 2024

Download latest complete journal – PJSSH Vol. 32 (S1) 2024

Articles


1.

Full Article
(Downloads: 171)

Abstract

(Viewed: 628)


2.

Pemilihan dan Penguasaan Bahasa dalam Kalangan Masyarakat Bonggi

Akhmad Mansur, Asbah Razali, Nurhamizah Hashim, Nurul Haniza Samsudin dan Nur Azimah Mohd Bukhari
Full Article
(Downloads: 102)

Abstract

(Viewed: 534)


3.

Pembangunan Prototaip: Peluasan Makna Kata Pinjaman Bahasa Arab dalam Bahasa Melayu

Indirawati Zahid, Noorazlin Abu Bakar, Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali dan Mohammad Fadzeli Jaafar
Full Article
(Downloads: 107)

Abstract

(Viewed: 575)


4.

Full Article
(Downloads: 68)

Abstract

(Viewed: 562)


5.

Full Article
(Downloads: 74)

Abstract

(Viewed: 584)


6.

Full Article
(Downloads: 96)

Abstract

(Viewed: 569)


7.

Kerelevanan Prosa Klasik Digital dalam Pembelajaran Bahasa Melayu pada Era Revolusi Industri 5.0

Mardian Shah Omar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Mohd Fathul Khair Mohd Dahlan dan Nur Amirah Che Soh
Full Article
(Downloads: 90)

Abstract

(Viewed: 599)